Usługi

Wykonujemy odprawy

we wszystkich procedurach.

Zajmiemy się formalnościami celnymi na granicy i wewnątrz kraju .Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie odpraw celnych, kompleksowo realizujemy odprawy we wszystkich procedurach regulowanych przepisami prawa,
w tym także odprawę w procedurze uproszczonej.